Modele gipsowe zębów

Modèle przedstawiający różne stany patologiczne uzębienia modèle Górnej i dolnej szczęki, Posiada artykulator. Przedstawia 16 diffĂŠrents Stanów patologicznych uzębienia. Wykonany z twardej żywicy epoksydowej, transparentny. Zawiera 32 zęby. Wadą modeli gipsowych, które wytwarza się w Małych laboratoriach wielu Klinik stomatologicznych w całej Danii jest Fakt, że często zawierają un pęcherzyki powietrza je nie są Dokładnie opracowane, co utrudnia ocenę zębów je zgryzu je przez à umniejsza ICH użyteczność w leczeniu. MODELE Cyfrowe nie mają wyżej wspomnianych braków je są zestawione w prawidłowym zgryzie. Poza tym MODELE Cyfrowe mogą być użyte w procesie porozumiewania się między specjalistami, stomatologami ogólnymi, l`asystentami klinicznymi i pacjentami dla uniknięcia szansę błędów w przekazie Informacji i dokumentacji lekarskiej. Modèle demonstrujący stany patologiczne przyzębia modèle demonstrujący stany patologiczne przyzębia. Przedstawia zapalenie dziąseł, klinowy ubytek, Kamień nazębny oraz próchnicę. Posiada artykulator.

Zawiera modèle 28 zębów. MODELE Cyfrowe mają następujące Zalety w lutteur z modelami gipsowymi: modèle démonstracyjny-stany patologiczne w powiększeniu modèle démonstracyjny-stany patologiczne w powiększeniuwykonany w powiększeniu x 4. Pokazuje różne stany patologiczne Takie Jak: próchica, nazębny Kamień, szkliwa abrazja, Stan zapalny miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych. Modèle Powinien być przycięty w pozycji maksymalnego zaguzkowania (nie dotyczy à II w której chcemy zdiagnozować funkcję stawu skroniowo-żuchwowego i zgryzu). Powinna być wykonana Woskowa rejestracja zgryzu. Modèle démonstracyjny zęby ze zmianami próchnicznymi umiejscowione są po maison stronie, po stronie prawej-zdrowe zęby. Posiada artykulator. Zawiera modèle 28 zębów. Modèle wykonany z tworzywa sztucznego.

Modèle do démonstracji obowiązywała Higieny jamy ustnej modèle ortodontyczny do démonstracji Technik czyszczenia i użycia nici dentystycznych, wykonany w powiększeniu 2 x, Posiada artykulator. Modèle Zawiera 28 zębów zaopatrzonych w zamki ortodontyczne. MODELE powinny zawierać zęby, podniebienie je wyrostki zębodołowe OD sklepienia przedsionka faire de l`ADN jamy ustnej. Modèle démonstracyjny-stany patologiczne modèle prawej strony żuchwy o naturalnym kształcie. Powierzchnię wargową wyrostka Można odchylić. Modèle przedstawia: zmiany próchniczne, OSAD kamienia nazębnego, ropień okołowierzchołkowy, torbiel korzeniową oraz zatrzymany, ułożony poziomo Ząb mądrości. Modèle przedstawiający strukturę zębówModel przedstawiający poszczególne struktury zęba. Wykonany w powiększeniu 4x. Fantom modèle głowy (nie Zawiera modelu Górnej i dolnej szczęki). Przycinanie i opracowanie anatomicznych części znajdujących się na modelu powinno się ograniczyć ne usunięcia pęcherzyków je podobnych défaites.

Zmiana anatomii zęba jest niedopuszczalna. MODELE z okresu po leczeniu mogą zawierać odwzorowanie dolnego retainera. Modèle Powinien być wygładzony i wypolerowany w taki sposób aby zęby i tkanka miękka nie byly zniszczone. Ogólnie rzecz Biorąc, niniejsze badanie wykazało dużą powtarzalność pomiarów przy użyciu modeli cyfrowych. Zilberman i wsp. (4) wykazali wprawdzie, że pomiary szerokości zęba na izolowanych zębach przy pomocy cyfrowej suwmiarki byly dokładniejsze niż pomiary na modelu cyfrowym. Ta różnica nie Wydaje się być istotna w oynatıcı porównania modeli gipsowych i cyfrowych w trudnych klinicznych. MODELE gipsowe ne Planowania leczenia w Klinice ortodoncji Wydziału Stomatologii w Aarhus należą Obecnie do przeszłości. W zamian używane są MODELE Cyfrowe oparte o oprogramowanie O3DM®, które okazały się równie dokładne je powtarzalne co konwencjonalne MODELE gipsowe w wiące „Złoty standard”.